<![CDATA[Artykuły i materiały wideo]]> http://www.forumregionalne.com http://www.forumregionalne.com pl Copyright © Forum Regionalne All rights reserved. Mon, 29 May 2017 29 22:43:31 GMT 60 Forum Regionalne http://www.forumregionalne.com/logo/logo_fr.jpg http://www.forumregionalne.com 40 http://www.forumregionalne.com/artykul.php?id=1495022734&gaz=fr&rss=1 http://www.forumregionalne.com/artykul.php?id=1495022734&gaz=fr&rss=1 Mon, 29 May 2017 29 22:43:31 GMT <![CDATA[Forum Regionalne » Aktualności » Łobez. » Zespół Szkół w rozbudowie – w tym roku nowy pawilon]]> Powiat łobeski otrzymał łącznie 3 miliony zł na szkolnictwo zawodowe w ramach Kontraktu Samorządowego Strefa Centrum. Zostały złożone dwa projekty. W ramach pierwszego będzie zrealizowane: wyposażenie pracowni hotelarskiej, wymiana komputerów w pracowni informatycznej, utworzenie punktu SPiNKa, stypendia, praktyki i staże u pracodawców, wyjazdy know - how, pozaszkolne formy dokształcania uczniów, dokształcanie nauczycieli i inne. Na ten cel powiat łobeski pozyskał kwotę w wysokości 1,6 miliona zł, wartość całego projektu wynosi 1.71 mln zł. Projekt ten został podzielony na dwa moduły – nauczanie w Zespole Szkół oraz praktyki zawodowe u przedsiębiorców.W ramach drugiego projektu zostanie wybudowany pawilon warsztatowy OZE za budynkiem Zespołu Szkół w Łobzie, wybudowana platforma z urządzeniami pokazowymi OZE, zagospodarowany teren oraz zamontowane oświetlenie hybrydowe. Na ten cel powiat łobeski otrzymał dofinansowanie w wysokości 1.36 mln zł, przy czym wartość projektu wynosi 1.60 mln zł.- Ramy w kontrakcie samorządowym były ściśle określone – priorytetem była oświata ponadgimnazjalna i szkolnictwo zawodowe. W budżecie unijnym 2014 -2020 jest nacisk na odbudowanie szkolnictwa zawodowego. Drugi projekt jest wybitnie inwestycyjny ukierunkowany pod kątem nauczania uczniów o kierunku technik OZE. Jesteśmy dumni z nowego kierunku, że podjęliśmy ryzykowną decyzję, tym samym jednak wstrzeliliśmy się w kontrakt, z którego pozyskaliśmy pieniądze na budowę bazy dla szkół zawodowych. Kierunek kształcenie techników OZE istnieje już dwa lata. W tym roku zaczniemy budowę pawilonu, w którym będzie odbywała się nauka dla uczniów zajęć praktycznych m.in.: spawanie, montaż paneli słonecznych czyli wszystkie prace, które wiążą się z czynnościami, których nie można wykonywać w klasie. W tej chwili czekamy na podpisanie umów z marszałkiem, ogłaszamy przetarg i wybieramy wykonawcę pawilonu. Zakładamy, że budowa pawilonu będzie trwać do końca roku. Na otwarcie bazy OZE zaplanowaliśmy konferencję międzynarodową z udziałem naszego partnera z powiatu dzierżoniowskiego, gdzie powstał największy ośrodek szkoleniowy OZE w Polsce. Zaprosimy również partnera niemieckiego z Sassnitz. Do konferencji chcielibyśmy zaprosić ich szkołę, jeśli nie uda się, to przedstawicieli Parku Narodowego Jasmund, aby przedstawili osiągnięcia swojego landu w zakresie OZE. Myślę, że ten rok będzie dobry dla Zespołu Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Łobzie: została zakończona trzyletnia modernizacja szkoły i powstanie parterowy pawilon pomiędzy halą a budynkiem Zespołu Szkół – powiedziała wicestarosta powiatu łobeskiego Grażyna Karpowicz.                                   MM]]> http://www.forumregionalne.com/artykul.php?id=1495022623&gaz=fr&rss=1 http://www.forumregionalne.com/artykul.php?id=1495022623&gaz=fr&rss=1 Mon, 29 May 2017 29 22:43:31 GMT <![CDATA[Forum Regionalne » Aktualności » Łobez. » 7,2 miliona zł na strefę w Łobzie]]> http://www.forumregionalne.com/artykul.php?id=1495022598&gaz=fr&rss=1 http://www.forumregionalne.com/artykul.php?id=1495022598&gaz=fr&rss=1 Mon, 29 May 2017 29 22:43:31 GMT <![CDATA[Forum Regionalne » Aktualności » Resko. » Szpital w Resku w zarządzie Nowogardu]]> Wszystko na to wskazuje, że od 1 lipca nowym operatorem szpitala w Resku będzie Samodzielny Publiczny Szpital Rejonowy w Nowogardzie. Zachodniopomorski Szpital Specjalistyczny w Gryficach wypowiedział umowę powiatowi łobeskiemu a powołanemu zespołowi negocjacyjnemu nie udało się doprowadzić do porozumienia między dotychczasowymi partnerami.2017 rok to rok reform a te pociągają za sobą różnego rodzaju konsekwencje.Od 1 października obowiązuje nowa sieć szpitali, w której nie znalazł się szpital w Resku. Te, które znalazły się w sieci przejdą na nowe finansowanie - budżetowanie, a nie jak dotychczas kontraktowanie. Aby szpital w Resku mógł nadal istnieć musi wejść w strukturę już istniejącego szpitala, który znalazł się w sieci.- Mamy wypowiedzianą umowę przez obecnego operatora. Negocjacje ze szpitalem gryfickim zakończyły się fiaskiem; dyrektor Piotr Sołtysiński nie wyraził zgody na dalsze kontynuowanie umowy. Starosta łobeski Paweł Marek przestawił bardzo dobre warunki prowadzenia szpitala, jednak dyrektor definitywnie oświadczył na posiedzeniu całego zespołu negocjacyjnego, że nie jest zainteresowany kontynuowaniem umowy dla szpitala w Resku. Wypowiedział umowę z ważnych przyczyn: brak lekarzy oraz brak środków na dostosowanie szpitala. W tej chwili boryka się ze swoimi problemami – dostosowanie szpitala gryfickiego. Mamy zakończone negocjacje z Gryficami, tutaj stanowisko jest jasne. W poniedziałek odbyły się rozmowy z kolejnym oferentem. Jest to szpital miejski w Nowogardzie. Dyrektor szpitala w Nowogardzie Kazimierz Lembas złożył propozycję przejęcia naszego szpitala w Resku. Komisja po prawie dwugodzinnej dyskusji nad ofertą dyrektora, widząc korzyści, przyjęła ją do rekomendacji dla zarządu. Według tej oferty ZOL będzie nadal prowadzony. Oddział internistyczny zawieszony jest do czerwca z braku lekarzy. Jeżeli nie uda się go reaktywować, to wówczas nowy operator będzie zabiegał o zwiększenie kontraktu na ZOL. Wtedy szpital w Resku zostanie powiększony o dodatkowe łóżka. W tej chwili jest 70 łóżek, powinno być 90 łóżek na ZOL. Dyrektor zaproponował również, że będzie zabiegał o powiększenie kontraktu dla jego szpitala w Nowogardzie na kardiologię. Wówczas otworzyłby w Resku poradnię kardiologiczną, zawsze mielibyśmy bliżej do kardiologa do Reska niż do Szczecina. Zaoferował także otwarcie poradni K, w związku z tym, że coraz więcej kobiet z powiatu łobeskiego wybiera szpital w Nowogardzie, jako ten nowoczesny z bardzo dobrą opieką i atmosferą dla rodzących. Oświadczył, że nie będzie korzystał z firm zewnętrznych (szczecińskich) przy prowadzeniu szpitala. Będzie zatrudniał personel do wykonania usług typu dozór, sprzątanie, salowe. W tej chwili w szpitalu w Resku te zadania wykonują firmy zewnętrzne wybrane w drodze przetargu nieograniczonego przez dyrekcję szpitala w Gryficach.Automatycznie powstałyby nowe miejsca pracy. Generalnie liczy się w tej chwili uratowanie szpitala w kontekście zachowania istniejących miejsc pracy, bo po DPS, Ikei jest to największy pracodawca dla gminy Resko. Martwimy się o jakość usług leczniczych ale również o to, żeby nie utracić placówki, jako zakładu pracy – powiedziała wicestarosta powiatu łobeskiego Grażyna Karpowicz.Choć za rządów SPZZOZ w Gryficach budynek szpitala w Resku zyskał, bowiem zostało wykonanych kilka inwestycji (przełożony dach, termomodernizacja, nowa kotłownia) inwestycji, jednak to nadal nie wszystkie zadania, jakie muszą zostać tam wykonane aby dostosować szpital do standardów. Po zmianie operatora dostosowanie obiektu do wymaganych przepisów będzie należało do właściciela - powiatu łobeskiego.Dom dla seniorów w ReskuWśród oferentów pojawił się kolejny gracz o Resko - prywatny inwestor z Warszawy, który działa w branży tzw. senioralnej. Złożył ofertę na prowadzenie ZOL-u w Resku z możliwością rozbudowy o dodatkowy pawilon komercyjnych usług senioralnych z deklaracją, że wybuduje go z własnych środków.- Dla nas jest to ryzykowna oferta tym bardziej, że teraz jasno mówi się o tym, że środki dla szpitali będą pochodziły z ograniczenia pieniędzy na lecznictwo prywatne. Obawiamy się, że gdybyśmy oddali Resko z kontraktem w prywatne ręce, to mogłoby się to zakończyć tym, że po dwóch latach zostalibyśmy ze szpitalem, który stracił kontrakt. Później ciężko jest talki kontrakt uzyskać. Deklaracje rozbudowy też mogą się z czasem zmienić. Mając do wyboru prywatnego inwestora a działającego „za miedzą” szpital w Nowogardzie, w którym już prawie leczy się cała gmina Dobra, część Radowa Małego i część Łobza jest oczywiste, że komisja negocjacyjna postawiła na operatora z Nowogardu. Scenariusz jest taki, że jeśli radni Rady Powiatowej zatwierdzą, by nowym operatorem był szpital w Nowogardzie, wówczas w czerwcu nastąpi cesja kontraktu dla nowego operatora. Dyrektor szpitala w Gryficach Piotr Sołtysiński zgadza się dokonać cesji. Fundusz przekaże kontrakt dla nowego operatora i od pierwszego lipca operatorem byłby Nowogard. Taki jest scenariusz na najbliższe półtora miesiąca. Zmierzamy do finału rozmów o przyszłości szpitala w Resku i myślę, że to dobry finał – dodała wicestarosta Grażyna Karpowicz.A tymczasem…Szpital gryficki stawia na własne podwórko. 16 marca w Warszawie odbyło się posiedzenie Komitetu Sterującego ds. koordynacji interwencji EFSI w sektorze zdrowia, na którym Komitet przegłosował zasadność inwestycji pod nazwą „Rozbudowa wraz z przebudową budynku szpitala SPZZOZ w Gryficach dla bloku operacyjnego, oddziałów zabiegowych, ortopedyczno-urazowego i chirurgicznego, apteki centralnej, sterylizatorni wraz z wyposażeniem”. Na ten cel szpital w Gryficach ma możliwość pozyskania 35 milionów zł z opcją wkładu własnego w wysokości 5 proc.         MM]]> http://www.forumregionalne.com/artykul.php?id=1495022292&gaz=fr&rss=1 http://www.forumregionalne.com/artykul.php?id=1495022292&gaz=fr&rss=1 Mon, 29 May 2017 29 22:43:31 GMT <![CDATA[Forum Regionalne » Aktualności » Łobez. » 5 KOBIET POSZKODOWANYCH W ZDARZENIU DROGOWYM]]> W piątek 12 maja przed godziną 7:00 dyżurny KPPSP w Łobzie został powiadomiony o zdarzeniu drogowym, do którego doszło na ul. Armii Krajowej w Łobzie. W zdarzeniu brały udział dwa samochody osobowe. Na miejsce zadysponowano 3 wozy JRG, OSP Zagórzyce, policję i 4 karetki Pogotowia Ratunkowego.Poszkodowanych zostało 5 kobiet z powiatu łobeskiego. Działania straży pożarnej polegały na wydobyciu dwóch osób zakleszczonych w aucie, udzieleniu pomocy przedmedycznej i przekazaniu poszkodowanych jednostką pogotowia ratunkowego.              AZ]]> http://www.forumregionalne.com/artykul.php?id=1495022058&gaz=fr&rss=1 http://www.forumregionalne.com/artykul.php?id=1495022058&gaz=fr&rss=1 Mon, 29 May 2017 29 22:43:31 GMT <![CDATA[Forum Regionalne » Aktualności » Resko. » ZESPÓŁ SZKÓŁ W RESKU NA LEGALU?]]> http://www.forumregionalne.com/artykul.php?id=1494412199&gaz=fr&rss=1 http://www.forumregionalne.com/artykul.php?id=1494412199&gaz=fr&rss=1 Mon, 29 May 2017 29 22:43:31 GMT <![CDATA[Forum Regionalne » Aktualności » Węgorzyno-Gmina. » Za niskie opłaty za śmieci?]]> http://www.forumregionalne.com/artykul.php?id=1494412169&gaz=fr&rss=1 http://www.forumregionalne.com/artykul.php?id=1494412169&gaz=fr&rss=1 Mon, 29 May 2017 29 22:43:31 GMT <![CDATA[Forum Regionalne » Aktualności » Łobez. » Dni Łobza coraz bliżej]]> http://www.forumregionalne.com/artykul.php?id=1494412118&gaz=fr&rss=1 http://www.forumregionalne.com/artykul.php?id=1494412118&gaz=fr&rss=1 Mon, 29 May 2017 29 22:43:31 GMT <![CDATA[Forum Regionalne » Aktualności » Łobez. » Park leśny z duszą]]> Mimo chłodnych majowych dni nie brakuje miłośników spacerów i sportów korzystających z parku leśnego i ścieżek prowadzących nad Jezioro Dybrzno. Mieszkańcy Łobza mają okazję widzieć postępujące prace na tzw. patelni. Do 6. czerwca pierwszy etap prac ma zostać zakończony. Park leśny za cmentarzem komunalnym wciąż jest najbardziej magicznym, spokojnym miejscem w Łobzie, ulubionym celem spacerów i spotkań rodzinnych. Mieszkańcy miasta pamiętają spacery w tamto miejsce od swoich najmłodszych lat, wyprawy na poziomki, maliny a zimową porą - zjazdy na sankach. Tam odbywały się nie tylko spacery rodzinne, ale i było to miejsce spotkań zakochanych par. Teren wciąż budzi sympatię, dlatego przygotowywane jest pod rekreację. Na tzw. patelni w przyszłości planowane są koncerty gitarowe, jazzowe, bluesowe. Ma być to miejsce, do którego będzie można przyjść z kocami i koszami i urządzać pikniki, koncerty, spotkania, ogniska. Obecnie odbywają się tam zawody MTB oraz zawody rowerowe dla dzieci. - Najprawdopodobniej już do 9 czerwca powstaną tam dwie wiaty, jest już wykonane miejsce na ognisko. Jeśli uda się, to wykonamy jeszcze wiatę dla zespołu przy samej patelni. Będzie to kompleksowe miejsce naszych spotkań. Pracuje tam cały czas CIS, finansuje gmina. Teren patelni zostanie oświetlony. Oficjalne otwarcie będzie w czerwcu, w czerwcu też odbędzie się zjazd absolwentów; część tego zjazdu będzie właśnie na patelni jako spotkanie przy ognisku. Na razie nie ma jeszcze oświetlenia, ale będzie agregat – powiedział burmistrz Łobza Piotr Ćwikła.Zagospodarowana ma zostać również strzelnica znajdująca się w tym kompleksie. Docelowo ma powstać tam asfaltowy tor z muldami pod kątem deskorolkarzy, rolkarzy i rowerzystów. Zadanie ma zostać wykonane w ramach projektu, który gmina składa do Ministerstwa Dziedzictwa i Kultury Narodowej. Ma to być kompleks dla rekreacji i wypoczynku. - U nas niestety dzieci i młodzież nie mają gdzie jeździć na rolkach. Tam nie ma żadnego niebezpieczeństwa, teren jest duży – obejmuje 2 tys. m. k.w., jest na uboczu. Jest to idealne miejsce. Rozmawiałem już z firmą, która zrobi nam wstępny projekt – dodał burmistrz Łobza Piotr Ćwikła.W ramach tego samego wniosku mają zostać wykonane prace na samym Wzgórzu Rolanda. Tutaj zostaną wykonane ścieżki, schody, poręcze, wizurki, które pozwolą na obserwowanie miasta.Jest jeszcze tor saneczkowy, ale z nim gmina na razie wstrzymuje się ze względu na koszty. Ale to nie wszystkie zamierzenia dotyczące Wzgórza Rolanda. W przyszłości burmistrz Łobza chciałby postawić na szczycie wieżę widokową, sięgającą powyżej drzew. Umożliwiałaby podziwianie krajobrazu z tego miejsca. W naszym regionie jak dotychczas takiej wieży jeszcze nie ma. Planowana jest bodajże w gminie Węgorzyno.         MM]]> http://www.forumregionalne.com/artykul.php?id=1494412050&gaz=fr&rss=1 http://www.forumregionalne.com/artykul.php?id=1494412050&gaz=fr&rss=1 Mon, 29 May 2017 29 22:43:31 GMT <![CDATA[Forum Regionalne » Aktualności » Łobez. » Zderzenie golfa z drzewem]]>  W sobotę 6 maja na ulicy Segala kierujący samochodem marki VW Golf  29. letni mieszkaniec gminy Węgorzyno nie zachował należytej ostrożności, stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w drzewo.]]> http://www.forumregionalne.com/artykul.php?id=1494411938&gaz=fr&rss=1 http://www.forumregionalne.com/artykul.php?id=1494411938&gaz=fr&rss=1 Mon, 29 May 2017 29 22:43:31 GMT <![CDATA[Forum Regionalne » Aktualności » Resko. » 100 tys. zł na budżet obywatelski]]> http://www.forumregionalne.com/artykul.php?id=1494411544&gaz=fr&rss=1 http://www.forumregionalne.com/artykul.php?id=1494411544&gaz=fr&rss=1 Mon, 29 May 2017 29 22:43:31 GMT <![CDATA[Forum Regionalne » Aktualności » Karwowo » NOWE OKNA W KOŚCIELE PW. MATKI BOSKIEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ W KARWOWIE]]> W Sobotę 29 kwietnia w Karwowie odbyło się spotkanie mieszkańców wsi z inwestorem firmy Eco Revolution Polska. Celem spotkania było zaprezentowanie nowo wstawionych okien w kościele, których sponsorem jest Aleksandrs Sivaks. Kwota jaką przekazał sponsor to ponad 13.000 zł. Na spotkaniu obecni byli m.in.: Burmistrz Łobza Piotr Ćwikła, Proboszcz, Ks. Józef Cyrulik, Tadeusz Puchalski, który nadzoruje z ramienia proboszcza remont kościoła, Krzysztof i Bożena Karmasz - wykonawcy okien. Okna zrobiono na wzór starych, co daje bardzo naturalny i ładny wygląd. W ostatnim czasie mieszkańcy wspólnymi siłami postarali się również o nową posadzkę i meble. - Mamy poczucie, że staramy się bardzo jako mieszkańcy, o to aby ratować nasz kościół. Pomoc z zewnątrz jest dla nas jak cud - powiedziała Bożena Zarecka. - W sierpniu, jak co roku organizujemy uroczystość odpustową w Kościele Matki Boskiej Częstochowskiej w Karwowie. Jest to najważniejsze święto we wsi. Mamy nadzieję na obecność tych samych gości, którzy odwiedzili nas w sobotę. - zapraszała. Mieszkańcy Karwowa oczywiście nie wypuścili gości z pustymi rękami. Wręczyli im kosze słodyczy polskich, swojskie jajka i miód, jak również zaprosili wszystkich na kawę i ciasto do świetlicy. ]]> http://www.forumregionalne.com/artykul.php?id=1494411544&gaz=fr&rss=1 http://www.forumregionalne.com/artykul.php?id=1494411544&gaz=fr&rss=1 Mon, 29 May 2017 29 22:43:31 GMT <![CDATA[Forum Regionalne » Aktualności » Karwowo » NOWE OKNA W KOŚCIELE PW. MATKI BOSKIEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ W KARWOWIE]]> W Sobotę 29 kwietnia w Karwowie odbyło się spotkanie mieszkańców wsi z inwestorem firmy Eco Revolution Polska. Celem spotkania było zaprezentowanie nowo wstawionych okien w kościele, których sponsorem jest Aleksandrs Sivaks. Kwota jaką przekazał sponsor to ponad 13.000 zł. Na spotkaniu obecni byli m.in.: Burmistrz Łobza Piotr Ćwikła, Proboszcz, Ks. Józef Cyrulik, Tadeusz Puchalski, który nadzoruje z ramienia proboszcza remont kościoła, Krzysztof i Bożena Karmasz - wykonawcy okien. Okna zrobiono na wzór starych, co daje bardzo naturalny i ładny wygląd. W ostatnim czasie mieszkańcy wspólnymi siłami postarali się również o nową posadzkę i meble. - Mamy poczucie, że staramy się bardzo jako mieszkańcy, o to aby ratować nasz kościół. Pomoc z zewnątrz jest dla nas jak cud - powiedziała Bożena Zarecka. - W sierpniu, jak co roku organizujemy uroczystość odpustową w Kościele Matki Boskiej Częstochowskiej w Karwowie. Jest to najważniejsze święto we wsi. Mamy nadzieję na obecność tych samych gości, którzy odwiedzili nas w sobotę. - zapraszała. Mieszkańcy Karwowa oczywiście nie wypuścili gości z pustymi rękami. Wręczyli im kosze słodyczy polskich, swojskie jajka i miód, jak również zaprosili wszystkich na kawę i ciasto do świetlicy. ]]> http://www.forumregionalne.com/artykul.php?id=1494411544&gaz=fr&rss=1 http://www.forumregionalne.com/artykul.php?id=1494411544&gaz=fr&rss=1 Mon, 29 May 2017 29 22:43:31 GMT <![CDATA[Forum Regionalne » Aktualności » Karwowo » NOWE OKNA W KOŚCIELE PW. MATKI BOSKIEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ W KARWOWIE]]> W Sobotę 29 kwietnia w Karwowie odbyło się spotkanie mieszkańców wsi z inwestorem firmy Eco Revolution Polska. Celem spotkania było zaprezentowanie nowo wstawionych okien w kościele, których sponsorem jest Aleksandrs Sivaks. Kwota jaką przekazał sponsor to ponad 13.000 zł. Na spotkaniu obecni byli m.in.: Burmistrz Łobza Piotr Ćwikła, Proboszcz, Ks. Józef Cyrulik, Tadeusz Puchalski, który nadzoruje z ramienia proboszcza remont kościoła, Krzysztof i Bożena Karmasz - wykonawcy okien. Okna zrobiono na wzór starych, co daje bardzo naturalny i ładny wygląd. W ostatnim czasie mieszkańcy wspólnymi siłami postarali się również o nową posadzkę i meble. - Mamy poczucie, że staramy się bardzo jako mieszkańcy, o to aby ratować nasz kościół. Pomoc z zewnątrz jest dla nas jak cud - powiedziała Bożena Zarecka. - W sierpniu, jak co roku organizujemy uroczystość odpustową w Kościele Matki Boskiej Częstochowskiej w Karwowie. Jest to najważniejsze święto we wsi. Mamy nadzieję na obecność tych samych gości, którzy odwiedzili nas w sobotę. - zapraszała. Mieszkańcy Karwowa oczywiście nie wypuścili gości z pustymi rękami. Wręczyli im kosze słodyczy polskich, swojskie jajka i miód, jak również zaprosili wszystkich na kawę i ciasto do świetlicy. ]]> http://www.forumregionalne.com/artykul.php?id=1494411544&gaz=fr&rss=1 http://www.forumregionalne.com/artykul.php?id=1494411544&gaz=fr&rss=1 Mon, 29 May 2017 29 22:43:31 GMT <![CDATA[Forum Regionalne » Aktualności » Karwowo » NOWE OKNA W KOŚCIELE PW. MATKI BOSKIEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ W KARWOWIE]]> W Sobotę 29 kwietnia w Karwowie odbyło się spotkanie mieszkańców wsi z inwestorem firmy Eco Revolution Polska. Celem spotkania było zaprezentowanie nowo wstawionych okien w kościele, których sponsorem jest Aleksandrs Sivaks. Kwota jaką przekazał sponsor to ponad 13.000 zł. Na spotkaniu obecni byli m.in.: Burmistrz Łobza Piotr Ćwikła, Proboszcz, Ks. Józef Cyrulik, Tadeusz Puchalski, który nadzoruje z ramienia proboszcza remont kościoła, Krzysztof i Bożena Karmasz - wykonawcy okien. Okna zrobiono na wzór starych, co daje bardzo naturalny i ładny wygląd. W ostatnim czasie mieszkańcy wspólnymi siłami postarali się również o nową posadzkę i meble. - Mamy poczucie, że staramy się bardzo jako mieszkańcy, o to aby ratować nasz kościół. Pomoc z zewnątrz jest dla nas jak cud - powiedziała Bożena Zarecka. - W sierpniu, jak co roku organizujemy uroczystość odpustową w Kościele Matki Boskiej Częstochowskiej w Karwowie. Jest to najważniejsze święto we wsi. Mamy nadzieję na obecność tych samych gości, którzy odwiedzili nas w sobotę. - zapraszała. Mieszkańcy Karwowa oczywiście nie wypuścili gości z pustymi rękami. Wręczyli im kosze słodyczy polskich, swojskie jajka i miód, jak również zaprosili wszystkich na kawę i ciasto do świetlicy. ]]> http://www.forumregionalne.com/artykul.php?id=1494411544&gaz=fr&rss=1 http://www.forumregionalne.com/artykul.php?id=1494411544&gaz=fr&rss=1 Mon, 29 May 2017 29 22:43:31 GMT <![CDATA[Forum Regionalne » Aktualności » Karwowo » NOWE OKNA W KOŚCIELE PW. MATKI BOSKIEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ W KARWOWIE]]> W Sobotę 29 kwietnia w Karwowie odbyło się spotkanie mieszkańców wsi z inwestorem firmy Eco Revolution Polska. Celem spotkania było zaprezentowanie nowo wstawionych okien w kościele, których sponsorem jest Aleksandrs Sivaks. Kwota jaką przekazał sponsor to ponad 13.000 zł. Na spotkaniu obecni byli m.in.: Burmistrz Łobza Piotr Ćwikła, Proboszcz, Ks. Józef Cyrulik, Tadeusz Puchalski, który nadzoruje z ramienia proboszcza remont kościoła, Krzysztof i Bożena Karmasz - wykonawcy okien. Okna zrobiono na wzór starych, co daje bardzo naturalny i ładny wygląd. W ostatnim czasie mieszkańcy wspólnymi siłami postarali się również o nową posadzkę i meble. - Mamy poczucie, że staramy się bardzo jako mieszkańcy, o to aby ratować nasz kościół. Pomoc z zewnątrz jest dla nas jak cud - powiedziała Bożena Zarecka. - W sierpniu, jak co roku organizujemy uroczystość odpustową w Kościele Matki Boskiej Częstochowskiej w Karwowie. Jest to najważniejsze święto we wsi. Mamy nadzieję na obecność tych samych gości, którzy odwiedzili nas w sobotę. - zapraszała. Mieszkańcy Karwowa oczywiście nie wypuścili gości z pustymi rękami. Wręczyli im kosze słodyczy polskich, swojskie jajka i miód, jak również zaprosili wszystkich na kawę i ciasto do świetlicy. ]]> http://www.forumregionalne.com/artykul.php?id=1494345364&gaz=fr&rss=1 http://www.forumregionalne.com/artykul.php?id=1494345364&gaz=fr&rss=1 Mon, 29 May 2017 29 22:43:31 GMT <![CDATA[Forum Regionalne » Aktualności » Łobez. » Pożar na złomowisku w Łobzie]]> 9. maja pomiędzy godz. 16.00 a 17.00 na łobeskim złomowisku przy ul. Podgórnej wybuchł pożar. W tej chwili trwają działania gaśnicze. Kolejne wozy bojowe straży pożarnej przyjeżdżają gasić pożar. Znajdujące się tu butle gazowe grożą wybuchem. Czytaj całość w papierowym wydaniu gazetyhttps://www.youtube.com/watch?v=Lqmko7E74ZQ]]> http://www.forumregionalne.com/artykul.php?id=1494345364&gaz=fr&rss=1 http://www.forumregionalne.com/artykul.php?id=1494345364&gaz=fr&rss=1 Mon, 29 May 2017 29 22:43:31 GMT <![CDATA[Forum Regionalne » Aktualności » Łobez. » Pożar na złomowisku w Łobzie]]> 9. maja pomiędzy godz. 16.00 a 17.00 na łobeskim złomowisku przy ul. Podgórnej wybuchł pożar. W tej chwili trwają działania gaśnicze. Kolejne wozy bojowe straży pożarnej przyjeżdżają gasić pożar. Znajdujące się tu butle gazowe grożą wybuchem. Czytaj całość w papierowym wydaniu gazetyhttps://www.youtube.com/watch?v=Lqmko7E74ZQ]]> http://www.forumregionalne.com/artykul.php?id=1494345364&gaz=fr&rss=1 http://www.forumregionalne.com/artykul.php?id=1494345364&gaz=fr&rss=1 Mon, 29 May 2017 29 22:43:31 GMT <![CDATA[Forum Regionalne » Aktualności » Łobez. » Pożar na złomowisku w Łobzie]]> 9. maja pomiędzy godz. 16.00 a 17.00 na łobeskim złomowisku przy ul. Podgórnej wybuchł pożar. W tej chwili trwają działania gaśnicze. Kolejne wozy bojowe straży pożarnej przyjeżdżają gasić pożar. Znajdujące się tu butle gazowe grożą wybuchem. Czytaj całość w papierowym wydaniu gazetyhttps://www.youtube.com/watch?v=Lqmko7E74ZQ]]> http://www.forumregionalne.com/artykul.php?id=1494345364&gaz=fr&rss=1 http://www.forumregionalne.com/artykul.php?id=1494345364&gaz=fr&rss=1 Mon, 29 May 2017 29 22:43:31 GMT <![CDATA[Forum Regionalne » Aktualności » Łobez. » Pożar na złomowisku w Łobzie]]> 9. maja pomiędzy godz. 16.00 a 17.00 na łobeskim złomowisku przy ul. Podgórnej wybuchł pożar. W tej chwili trwają działania gaśnicze. Kolejne wozy bojowe straży pożarnej przyjeżdżają gasić pożar. Znajdujące się tu butle gazowe grożą wybuchem. Czytaj całość w papierowym wydaniu gazetyhttps://www.youtube.com/watch?v=Lqmko7E74ZQ]]> http://www.forumregionalne.com/artykul.php?id=1494345364&gaz=fr&rss=1 http://www.forumregionalne.com/artykul.php?id=1494345364&gaz=fr&rss=1 Mon, 29 May 2017 29 22:43:31 GMT <![CDATA[Forum Regionalne » Aktualności » Łobez. » Pożar na złomowisku w Łobzie]]> 9. maja pomiędzy godz. 16.00 a 17.00 na łobeskim złomowisku przy ul. Podgórnej wybuchł pożar. W tej chwili trwają działania gaśnicze. Kolejne wozy bojowe straży pożarnej przyjeżdżają gasić pożar. Znajdujące się tu butle gazowe grożą wybuchem. Czytaj całość w papierowym wydaniu gazetyhttps://www.youtube.com/watch?v=Lqmko7E74ZQ]]>