Polityka cookies
Ta strona używa plików cookies w celach statystycznych oraz utrzymania sesji użytkownika po zalogowaniu. więcej informacji
Login
Hasło
 
 
REGULAMIN SERWISU

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Regulamin określa zasady korzystania z serwisu funkcjonującego pod adresem www.forumregionalme.com
2. Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, w pełni akceptuje oraz zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień.
3. Akceptacja Regulaminu przez Użytkownika jest równoznaczna z:
    a) zapoznaniem i akceptacją Regulaminu,
    b) wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych Użytkownika przez Administratora, przekazanych w formularzu rejestracyjnym, dla wewnętrznych celów Operatora a przede wszystkim wykonania umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
4. Operatorem serwisu jest Wydawnictwo Multimedia Magdalena Mucha
5. Użyte w niniejszym Regulaminie określenia mają następujące znaczenie:
    a) Operator – oznacza Wydawnictwo Multimedia Magdalena Mucha
    b) Regulamin - oznacza niniejszy dokument;
    c) Serwis - oznacza zorganizowaną platformę informatyczno-informacyjną stworzoną i udostępnioną przez Operatora w sieci Internet. Umożliwia korzystanie z usługi, która polega na udostępnieniu danych oraz treści opracowanych przez Operatora, dostępna pod adresem  www.forumregionalme.com ,
    d) Internetowe Wydanie Forum Regionalnego - oznacza Serwis prowadzony pod adresem  www.forumregionalme.com ,
    e) Administrator - podmiot, który z upoważnienia właściciela świadczy usługę udostępnienia zasobów Serwisu na rzecz Użytkowników Serwisu.
    f) Użytkownik - osoba fizyczna korzystająca z Serwisu przez odbieranie z niego danych;
    g) Użytkownik Zarejestrowany - osoba fizyczna korzystająca z Serwisu przez odbieranie z niego danych i mająca prawo do dodawania komentarzy
    h) Komentarz - tekst, obrazy, odsyłacze (linki) lub jakiekolwiek inne dane przekazane do Serwisu z pomocą odpowiedniej procedury elektronicznej i oznaczone jako mające zostać automatycznie umieszczone w miejscu do tego wyznaczonym przez Operatora;
    i) Cookie - informacja zapisywana przez serwer na komputerze Użytkownika, którą serwer może odczytać przy ponownym połączeniu się z tego komputera;
    j) Ustawa - ustawa z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych;
6. Korzystanie z Serwisu w inny sposób niż w ramach dozwolonego użytku nie jest dopuszczalne bez zgody Operatora.
7. Operator zezwala Użytkownikowi na przeglądanie materiałów stanowiących treść Serwisu. Nie oznacza to nabycia przez Użytkownika jakichkolwiek praw do utworów w nim zawartych. Z utworów można korzystać jedynie w zakresie dozwolonym w przepisach Ustawy.
8. Zabronione jest kopiowanie tekstów i utworów lub ich części, a także ich udostępnianie publicznie bez podawania źródła.
9. Operator nie ponosi odpowiedzialności za skutki awarii Serwisu, w tym za ewentualną utratę przechowywanych w nim danych.

II UCZESTNICTWO W SERWISIE
1. Informacje zawarte w formularzu rejestracyjnym wykorzystywane będą przez Operatora do zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych usług. Administratorem danych osobowych jest firma Wydawnictwo Multimedia Magdalena Mucha, która dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkowników zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).
2. Każdy Użytkownik ma prawo tylko do jednego konta i jednego nicka (loginu).
3. Użytkownik nie ma prawa do umieszczania w serwisie danych osobowych osób trzecich.
4. Użytkownik w ramach działalności Serwisu może komentować poszczególne artykuły dodane przez Wydawcę.
5. Zabronione są wpisy, treści i opinie w Komentarzach dostępnych w Serwisie zawierających treści sprzeczne z prawem. Szczegóły zawiera Regulamin Komentarzy.
6. Operator nie ponosi odpowiedzialności treści zawarte w Komentarzach.
7. Operator nie ponosi odpowiedzialności za skutki wykorzystania przez Użytkownika informacji uzyskanych za pośrednictwem Serwisu, w tym za konsekwencje decyzji podjętych przez Użytkownika na ich podstawie.
8. W przypadku stwierdzenia działań mogących utrudniać lub destabilizować działanie Serwisu, Administrator ma prawo do zablokowania Konta.
9. W przypadku wątpliwości co do prawdziwości danych Użytkownika, podanych podczas Rejestracji, Operator zastrzega sobie prawo ograniczenia Użytkownikowi możliwości korzystania z Serwisu do czasu uprawdopodobnienia przez Użytkownika swoich danych.
10. Wszelkie spory sądowe między Operatorem a Użytkownikiem rozstrzyga właściwy sąd.
11. Użytkownik oświadcza, iż zamieszczane przez niego materiały w Serwisie są w pełni legalne i nie zmierzają do obejścia prawa, nie powodują powstania szkody ani krzywdy u osób trzecich lub instytucji, nie naruszają norm moralno-etycznych, dobrych obyczajów lub zwyczajów,
12. Użytkownikom nie wolno dostarczać treści o charakterze bezprawnym. Jeżeli z winy Użytkownika Operator stanie się obiektem postępowania cywilnego, karnego lub administracyjnoprawnego, lub wobec Operatora z odnośnymi roszczeniami wystąpią osoby trzecie lub instytucje, dany Użytkownik naprawi Operatorowi, osobom trzecim lub instytucjom wszelką poniesioną szkodę i wszystkie dokonane wydatki w związku z takimi roszczeniami i postępowaniami, w tym rzeczywiście poniesionych przez Operatora kosztów zastępstwa procesowego.
13. Użytkownicy są zobowiązani do przestrzegania przepisów prawa, w szczególności przepisów ustawy Prawo prasowe, przepisów kodeksu cywilnego oraz praw własności intelektualnej.
Inne
» Region Sprzedam kozie mleko. Tel.696 308 679
» Resko. Mam do sprzedania grzejnik żeliwny,(nowy) 60cm. Skladajacy sie z 7 żeberek. Cena 40 zł. Tel.665 919 272
» Region Kupimy katalizatory od wszystkich aut dobre ceny. tel 668 148 052
» Resko Sprzedam koparkospycharkę MTZ82 z osprzętem Borexa rok 19994 Za kwotę 33 000 zł. Tel 515 573 204
Mieszkania
» Starogard Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe, kuchnia, łazienka, przedpokój, 56 mkw. z balkonem. Starogard. Okazja! Tel. 505 857 612
Motoryzacja
» Łobez Sprzedam części do fiata 126p. - tłumik, przeguby, 6 kół i inne - nowe. Tel. 793 119 134
» Region Kupimy samochody do jazdy opłacone i na części ..płacimy najlepsze ceny nr 668 148 052
» Resko Sprzedam Mercedesa Vito Rok 1999, diesel 110 cdi ubezpieczony z przeglądem. Cema 5500. Tel 515 573 204
Praca
» Węgorzyno Zatrudnię kierowce na autobus ( dowozy szkolne ) w Węgorzynie tel.504 616 989
Ostatnio dodane
Forum Regionalne nr 18
z dnia 19.5.2017
Forum Regionalne nr 17
z dnia 12.5.2017