Polityka cookies
Ta strona używa plików cookies w celach statystycznych oraz utrzymania sesji użytkownika po zalogowaniu. więcej informacji
Login
Hasło
 
 

Aktualności » Łobez.

Data publikacji: 2017.04.26 13.11.38
Określenie przydatności poszczególnych terenów dla rozwoju funkcji użytkowych. Wskazanie ograniczeń środowiskowych, zagrożeń, uciążliwości dla rozwoju tych form zagospodarowania obszaru. Wyznaczenie obszarów mających pełnić funkcję przyrodnicze.
Ze względu na potrzebę lokalizacji terenów produkcyjno-przemysłowych w pobliżu miasta Łobez w opracowaniu ekofizjograficznym proponuje się rozważyć możliwość lokalizacji na terenie strefy ekonomicznej funkcję produkcyjno-przemysłową z komunikacją lokalną i zielenią towarzyszącą oraz z pasmami zieleni izolacyjnej od drogi wojewódzkiej i od szkółki roślin ozdobnych. Ze strony uwarunkować środowiskowych brak jest występowania ograniczeń, zagrożeń i uciążliwości dla rozwoju wskazanych form zagospodarowania tego obszaru.
Wskazanie terenów, których zachowanie zapewni prawidłowe funkcjonowanie środowiska.
Na terenie strefy przemysłowej, poza terenem szkółki roślin ozdobnych, nie występują szczególnie cenne okazy florystyczne. Warto jednak rozważyć wykorzystanie istniejących nalotów sosnowych jako zieleni izolacyjnej. Poprawi to estetykę i krajobraz tego miejsca oraz zwiększy szansę na prawidłowe funkcjonowanie środowiska tego terenu.
Określenie ograniczeń wynikających z konieczności ochrony zasobów środowiska lub występowania uciążliwości i zagrożeń środowiska oraz wskazanie obszarów, na których ograniczenia te występują.
W granicach terenu objętego niniejszym opracowaniem brak jest ograniczeń w przeznaczeniu pod zaproponowaną funkcję produkcyjną wynikających z konieczności ochrony zasobów środowiska lub występowania uciążliwości i zagrożeń środowiska.
Komentarze
Komentarzy: 0
Komentarzy: 0