Polityka cookies
Ta strona używa plików cookies w celach statystycznych oraz utrzymania sesji użytkownika po zalogowaniu. więcej informacji
Login
Hasło
 
 

Aktualności » Dobra

Data publikacji: 2017.04.19 14.30.17
Burmistrz Dobrej Piotr Hebda o swojej pracy pomiędzy sesjami poinformował radnych podczas sesji Rady Miejskiej.
I tak, zgodnie z informacją w ostatnim miesiącu magistrat skupił się m.in. na: przygotowywaniu rozwiązań porządkujących gospodarkę ściekową na terenie gminy, najpilniej w miejscowościach Dobra, Grzęzno, Wojtaszyce, Wrześno, kolejnych uzgodnieniach zmierzających do przywrócenia Posterunku Policji w Dobrej. Ostatnie uzgodnienia zakładają remont budynku w którym posterunek ostatnio funkcjonował. Zmianie lokalizacji planowanej budowy wielko powierzchniowego obiektu handlowego, pierwotnie planowana lokalizacja (przy ul. Kościuszki) nie spełnia wymagań nośności gruntu, nowa lokalizacja to teren przy ul. Słonecznej. Została przygotowana nowa koncepcja zagospodarowania terenu przy ul. Kościuszki. Wobec zmiany planów burmistrz planuje wykorzystać ten teren na plac handlowy, gdzie obok osób przybywających z handlem z zewnątrz gminy mogliby również prowadzić działalność handlową rolnicy i mieszkańcy gminy (koszt odpowiedniego przygotowania terenu to ok. 150 tys. zł, większą część tej kwoty burmistrz chce pozyskać z dofinansowania.
Z kolei przewodniczący Rady Miejskiej Józef Kirejczyk poinformował uczestników sesji o działaniach zmierzających do doraźnej modernizacji a docelowo budowy nowej miejskiej oczyszczalni ścieków. Dotychczas odbyły się trzy spotkania z prezesami spółki „Pomerania Tech”. Ostatnie spotkanie miało miejsce w dniu 29 marca br. na posiedzeniu wspólnym komisji RM. Na tym etapie rozmów nie zapadły żadne wiążące decyzje, konsultacje są w toku. Druga informacja dotyczyła podnoszonego już wielokrotnie na sesjach problemu odzyskiwania Vatu przez gminy a dokładnie kosztów, jakie ponosi gmina w związku z umową zawartą z Kancelarią Doradztwa Podatkowego EOL i zgodności z prawem tej umowy. Grupa radnych RM w Dobrej zwróciła się do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych z wnioskiem o wszczęcie kontroli postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Usługi zastępstwa procesowego w postępowaniu o zwrot podatku od towarów i usług za okresy przeszłe oraz bieżące do 31 grudnia 2015 roku dla gminy Dobra”. Rada Miejska otrzymała w dniu 13 marca 2017 r. kopię informacji o wyniku kontroli z dnia 9 lutego 2017 r., w której kontrolujący ustalił, iż w w/w postępowaniu doszło do naruszenia przepisów ustawy z dnia 27 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień publicznych (tj. DZ.U. z 2015 r. poz. 2164.). Po zapoznaniu się z tym dokumentem grupa radnych ustaliła, że zwrócimy się do kancelarii prawnej i Regionalnej Izby Obrachunkowej z prośbą o opinię czy Rada Miejska powinna podjąć określone działania a jeśli tak to jakie? Otrzymane opinie od obu wymienionych instytucji są spójne i wynika z nich, iż rada nie może podejmować jakichkolwiek czynności a organem, który może podejmować określone działania w tej sprawie jest Prezes Urzędu Zamówień Publicznych.                   
Obrazek 1 z 1
Komentarze
Komentarzy: 0
Komentarzy: 0