Polityka cookies
Ta strona używa plików cookies w celach statystycznych oraz utrzymania sesji użytkownika po zalogowaniu. więcej informacji
Login
Hasło
 
 

Aktualności » Łobez

Data publikacji: 2017.04.19 14.28.33
Na terenie Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej ani w bezpośrednim zasięgu oddziaływania przedsięwzięcia nie znajdują się obiekty uznane za zabytkowe i objęte ochroną na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
Do cennych obiektów zabytkowych na terenie miasta Łobez należą: kościół parafialny pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa, zbudowany w XV w. i odbudowany w 1949 r., późny gotyk; domy mieszkalne o konstrukcji ryglowej z XVIII i XIX w.; zespół pałacowo-parkowy  z XIX w. na terenie SBS Stado Ogierów Łobez.
Żaden z tych obiektów nie znajduje się w strefie oddziaływania planowanej inwestycji. Zarówno na terenie planowanego przedsięwzięcia, jak również na terenach do niego przyległych nie znajdują się obiekty uznawane za zabytki chronione zgodnie z ustawą z dnia 23 lipca 2003 r., o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami wpisane do rejestru i ewidencji zabytków województwa zachodniopomorskiego. Nie występują również żadne dobra materialne. Na terenie objętym przedsięwzięciem brak jest obiektów wpisanych do Rejestru Zabytków lub objętych ochroną konserwatorską. Realizacja i eksploatacja projektowanego przedsięwzięcia nie spowoduje kolizji z elementami zagospodarowania przestrzennego i nie będzie oddziaływać ujemnie na dobra materialne. Z punktu widzenia ochrony dóbr materialnych i dziedzictwa kultury, przedsięwzięcie nie będzie miało niekorzystnego wpływu na otoczenie. Teren lokalizacji inwestycji nie koliduje z lokalizacją stref ochrony archeologicznej.
Komentarze
Komentarzy: 0
Komentarzy: 0