Polityka cookies
Ta strona używa plików cookies w celach statystycznych oraz utrzymania sesji użytkownika po zalogowaniu. więcej informacji
Login
Hasło
 
 

Aktualności » Łobez

Data publikacji: 2017.04.12 14.08.35
 W obrębie Pojezierza Zachodniopomorskiego wyróżnić można szereg stref geomorfologicznych o odmiennych typach rzeźby. Strefy te są związane z recesją lądolodu fazy pomorskiej zlodowacenia północnopolskiego. Cały obszar pokryty jest osadami lodowcowymi związanymi z tą fazą zlodowacenia. Obszar gminy pod względem geomorfologicznym jest urozmaicony i można zaobserwować tu różne wytwory geomorfologiczne.

Większa część obszaru gminy Łobez leży na północny-zachód od ciągu wzgórz moreny czołowej i zajmuje zbudowaną z glin zwałowych falistą wysoczyznę moreny dennej. Powierzchnia wysoczyzny zawiera formy pochodzenia erozyjnego, z których najwyraźniejszą jest dolina zajęta przez Regę. Wyraźnie wyodrębnione wzgórza moreny czołowej ciągną się wzdłuż południowo-wschodniej granicy gminy.
Procesy erozyjne w plejstocenie spowodowały powstanie urozmaiconej sieci rzecznej, która zachowała ogólny przebieg zgodnie z rozmieszczeniem i budową podłoża starszego.
Teren inwestycji położony jest na wysoczyźnie denno-morenowej, która stopniowo przechodzi w równinę denno-morenową łagodnie opadającą w kierunku południowo-wschodnim.
Komentarze
Komentarzy: 0
Komentarzy: 0